Bent Hylleberg: Den eksisterende regulering af trossamfund og evt. ønsker om ændring af disse

Bent Hylleberg: Den eksisterende regulering af trossamfund og evt. ønsker om ændring af disse

Nedenfor bringes indlæg om regulering af trossamfund fra Selskabet for Kirkerets møde på Århus Universitet 1. oktober 2012. Af Bent Hylleberg Indledning Tak for indbydelsen til at være med, når det gælder om at tænke fremtidige vilkår ’for de fra Folkekirken afvigende trossamfund’ (Grundlovens § 69) i et kirkerets-perspektiv. I min tradition – baptismen, hvor vi som kirke principielt aldrig kan optræde som nationalkirke og derfor her i landet kaldes ...
Er kirken en moralsk autoritet? Rapport fra nordisk Faith and Order-møde 2017

Er kirken en moralsk autoritet? Rapport fra nordisk Faith and Order-møde 2017

Af Johannes Aakjær Steenbuch Den 8.-9. februar 2017 afholdtes på Diakonissestiftelsen i København nordisk Faith and Order-møde med deltagelse af repræsentanter for nationale kirkeråd og kirkesamfund fra Danmark, Norge, Sverige og Finland samt Tyskland. Undertegnede var med som repræsentant for Teologisk Forum i Baptistkirken i Danmark ...
Hella Joofs katekismus: Er dåben et sakramente?

Hella Joofs katekismus: Er dåben et sakramente?

Kommentar bragt i Kristeligt Dagblad 25. oktober 2016 af Johannes Aakjær Steenbuch, Bent Hylleberg og Lone Møller-Hansen: Hella Joofs katekismus har sat gang i dåbsdebatten. Det er slående, hvor hurtigt det er kommet til at handle om, hvad der er korrekt luthersk lære. Luther, der satte skriften læst i lyset af Kristus, foran alt andet, sættes nu, sammen med bekendelsesskrifterne, foran skriften. Dåben er i den lutherske bekendelse ”nødvendig til ...
I åndens kraft?

I åndens kraft?

I dag begynder Baptistkirken i Danmark og Det Danske Missionsforbunds fælles sommerstævne under titlen ”I åndens kraft”. De fleste talere på sommerstævnet kommer fra pinsekirkelige eller beslægtede ”karismatiske” sammenhænge. Vi lever i økumeniske tider, hvor fordums kirkelige småligheder og fraktionsdannelser er erstattet af en mere åben tilgang i erkendelsen af, at vi dog er fælles om det væsentligste: Evangeliet om Guds nåde i Jesus Kristus. Men hvad har baptister egentlig ...
Embracing the extremes: [b]aptist takes on the Anabaptists and the magisterial reformation.

Embracing the extremes: [b]aptist takes on the Anabaptists and the magisterial reformation.

Paper præsenteret af undertegnede ved Consortium of European Baptist Theological Schools (CEBTS) i Elstal 29. juni-2. juli 2016. Min pointe er kort sagt, at baptister i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017 skal passe på med at identificere sig alt for direkte med reformationstidens døbere, blandt andet fordi historisk baptistteologi på vigtige områder (ikke mindst synet på nåden og fri vilje) har ligget nærmere Luther end døberne. I stedet bør vi ...
DSC04938

Consortium of European Baptist Theological Schools (CEBTS) i Elstal 29. juni-2. juli 2016

Hvert andet år mødes undervisere, professorer og andre fra europæiske baptistseminarer for at diskutere spørgsmål af aktuel relevans for europæiske baptister. Undertegnede deltog med støtte fra Baptistkirken i Danmark. I år foregik konferencen på de tyske baptisters teologiske fakultet i Berlin-forstaden Elstal. Temaet var ikke overraskende det kommende reformationsjubilæum i år 2017. Det grundlæggende spørgsmål var: "In which way is our Baptist Movement linked to or in tension with the ...
Om ledere og lederskab TF april 2016

Teologisk Forum: Om ledere og lederskab – en opmuntring til menighederne (2016)

Mange steder i samfundet diskuteres ledelse og lederskab: Hvad vil det sige at lede en organisation eller en virksomhed - og hvad vil det sige at lede en kirke? Baptistkirken er ingen undtagelse. Teologisk Forum i Baptistkirken i Danmark har derfor udsendt nedenstående papir om hvad ledelse kan være ud fra grundlæggende nytestamentlige principper samt de idealer, der traditionelt har været bærende i baptistmenigheder. "Ny Testamentes kirkesyn peger mere i ...
Stop en halv!

Stop en halv!

Af Johannes Aakjær Steenbuch. Nogle ord om historisk bevidsthed og rationalet bag baptisthistorie.dk. ”Historieløse anti-traditionalister”. ”Rodløse radikale”. Sådan beskrives baptister nogle gange. Beskrivelsen er som oftest en karikatur, men det bør ikke skjule det faktum, at der nogle gange kan være noget om snakken ...
"Conflicting Convictions": Konferencerapport fra IBTS, Amsterdam

“Conflicting Convictions”: Konferencerapport fra IBTS, Amsterdam

Følgende er vel en tand off-topic, da bloggen her jo drejer sig om dansk baptistteologihistorie – og så alligevel ikke, for dansk baptistteologi har historisk været kædet ikke så lidt sammen med det, der foregik andre steder på kontinentet og i England. Det er for så vidt også aktuelt tilfældet, da danske baptister stadig har en vis tilslutning til IBTS (International Baptist Theological Study Centre) – også nu hvor seminaret ...
Besøg på arkivet i Tølløse

Besøg på arkivet i Tølløse

Undertegnede befandt sig for nylig i en fugtig kælder under Tølløse Privat- og Efterskole, det tidligere teologiske seminarium for det danske baptistsamfund. Her findes arkivet for Baptistkirken i Danmark, der rummer en hel del uudgivent materiale, fx prædikener, herunder af Kjell Kyrø-Rasmussen. Tiden må vise om der bliver tid til at granske materialet ...