Billede af én af pionererne er dukket op

Billede af én af pionererne er dukket op

Gennem mange år har vi forsøgt at finde billeder af nogle af de ældste danske baptister. Nu er det lykkedes at finde A. F. Mønster. Han var bror til P. C. Mønster, der stiftede menigheden i København i 1839 ...
Lydklip med Marie Jørgensen (1886-1989) fra Bornholms Ø-arkiv

Lydklip med Marie Jørgensen (1886-1989) fra Bornholms Ø-arkiv

I Bornholms Ø-arkiv findes nedenstående klip fra Baptistmenighedens radio-program "Åbent vindue" fra 1988. I klippet interviewes den på det tidspunkt 101-årige Marie Jørgensen, som fortæller om sit liv. Tak til historiker Camilla Luise Dahl fra Bornholms Ø-arkiv for klip og foto. https://soundcloud.com/user-770725655/interview-med-marie-joergensen ...
N.P. Jensen

N.P. Jensen

N.P. Jensen (1854-1895), der er blevet kaldt ”ideologen efter Købner”, blev døbt i baptistmenigheden i Snevre i 1867, men udvandrede med sine forældre til USA året efter. Fra 1875-1878 studerede han på Morgan Park. Her blev han fra 1880 lærer og senere rektor. Hans troslære kom til at præge uddannelse af danske baptistprædikanter langt ind i det 20. århundrede. I sin troslære, der aldrig blev trykt, men i stedet transskriberet ...
Andreas Peter Førster (1819-1889)

Andreas Peter Førster (1819-1889)

Af Bent Hylleberg Førster, der blev født i København 1819, døde i Kansas, USA, i 1889, hvortil han emigrerede efter turbulente år som den danske baptismes leder fra 1848-1865. Efter uddannelse som cigarmager rejste Førster som ung i 1837 på valsen til Hamburg uden at kende noget til den danske vækkelse. Her mødte han Oncken, der i 1842 sendte ham videre til ’The Primitive Evangelical Baptists’ i London. Her blev ...
Kyroe-Rasmussen

Kjell Kyrø-Rasmussen (1920-1986)

Af Bent Hylleberg, cand.theol., formand for Baptistkirken i Danmark Hvem var han? Kort før sin død, 65 år gammel, sagde Kyrø: 'Man skal ikke være bange for at dø, hvis man har levet først!' Og det gjorde Kyrø for fuld udblæsning. Gennem 42 år som baptistpræst fik han mange tilnavne: Chef-ideolog, ballademager, økumen, hymnolog, teolog, skribent, profet! Han blev ikke altid mødt med begejstring, men altid med respekt på grund ...
s9_Peter-Christian-Mnster

P.C. Mønster (1797-1870)

Af Bent Hylleberg, cand.theol., formand for Baptistkirken i Danmark Peter Christian Mønster, der var født i Randers, døde i København efter at have været den danske baptismes pionér i årene 1839-49. Efter uddannelse som gravør rejste han 1817-23 på valsen i Tyskland, inden han giftede sig og bosatte sig i "den hellige trekant" på Sydvestsjælland. Her fik han sit møde med Kristus i 1830, hvorefter han blev en af lederne ...
M.Joergensen_Toldam_lav

M. Jørgensen Toldam fortæller om sit liv og nødvendigheden af Guds Ord på lakplade fra omkring 1935

Morten Jørgensen Toldam (1861-1936) var landbrugsmedhjælper og siden prædikant og menighedsforstander i en række baptistmenigheder samt årsmødeformand fra 1907-1910 og 1916-1923. Optagelsen nedenfor blev udgivet på lakplade, men bringes nu her digitalt. Lakpladen var en del af arkivet i Kristuskirken i København, hvor Toldam var menighedsforstander, da pladen blev optaget. I optagelsen bliver Toldam interviewet af den noget yngre Johannes Nørgaard. Det fremgår ikke af pladen, hvornår den er optaget, ...
"aandelige Ulykkesfugle": Baptisternes modsvar da pinsevækkelsen kom til Danmark

"aandelige Ulykkesfugle": Baptisternes modsvar da pinsevækkelsen kom til Danmark

Pinsebevægelsens opblomstring i Danmark i begyndelsen af det 20. århundrede skabte en del kontroverser. Mange baptister var kritiske, blandt andet fordi pinsebevægelsen hvervede medlemmer fra baptistmenighederne, ikke mindst på Nørrebro og Bornholm. Man var knap kommet sig over mormonernes hugst i de danske baptistmenigheder, før den var  gal igen. Især den tidligere skuespillerinde, pinseprædikanten Anna Bjørner og hendes mand Sigurd Bjørner (som senere grundlagde Apostolsk Kirke), trak fulde huse ...
Julius_Köbner

Historien om Julius Købner

Af Anders Damgaard, historiker, cand.mag. I anledning af Julius Købners 200-års fødselsdag i 2007 bad Købnerkirkens menighed historiker, cand. mag. Anders Damgaard om at skrive en række artikler om Julius Købners liv. Det kom der otte artikler ud af, som første gang bragtes på Købnerkirkens hjemmeside (her, hvor du også kan læse mere om forfatteren og øvrige bidragsydere), og nu også her ...
p.olsen

Indledende noter om P. Olsen (1865-1938)

En vigtig skikkelse blandt danske baptister i første halvdel af det tyvende århundrede var Peter Olsen (1865-1938), forfatter til en række bøger samt præst (menighedsforstander og prædikant) i Holbæk og senere forstander på baptisternes prædikantskole i Tølløse og folkehøjskolen i Gistrup, m.v. P. Olsen blev født i Algestrup på Sjælland og i 1884 udlært som skomager, trods et ønske om at blive student. P. Olsen skriver dog at han lærte ...
Julius_Köbner

Julius Købner (1806-1884)

"En Christens Politik er Guds Rige. Nationalhadet er fra Satan. Politiken ville vi overlade til Grundtvigianerne, som indbilde sig, at de forstaa Sagen, og som synes at holde Gud for de danskes Gud, som om Han ikke var Gud for andre" ...