Category Archives: breve

Helge Aaggeson: Brev om retfærdiggørelsen (1870)

De_danske_Baptistmenigheders_forenings_Konferents_holdt_i_Veile_Menighed_den_30te_Juni_og_1ste_Juli_1871.pdfKonferenceprotokollerne for de danske baptisters årsmøder beretter om hvordan svenske missionærer fra 1848 og frem rejste rundt i Danmark og forfægtede den såkaldte “fuldkommenhedslære”. Ifølge denne lære er retfærdiggørelsen ikke blot et ydre, tilregnet forhold, men en virkelig forvandling af den retfærdiggjorte, som derfor ikke kan synde mere.

I et brev fra 1870 forklarer Helge Aaggeson sit syn på retfærdiggørelsen. Brevet er interessant, da jeg endnu ikke har fundet andet materiale om eller af Helge Aaggeson (det findes dog givetvis i svenske baptisters arkiver – vi får se). Brevet er indeholdt i konferenceprotokollen fra danske baptisters årsmøde i 1871, hvor brevet blev læst op og diskuteret. Brevets teologi blev ikke overraskende kritiseret skarpt af konferencens deltagere.

Continue reading Helge Aaggeson: Brev om retfærdiggørelsen (1870)

Julius Købner: Fem breve til N.O. Føltved og menigheden i Aalborg om baptisternes trosbekendelse fra 1847 (1851-1852)

Nedenfor bringes fem breve af Julius Købner fra 1851-1852, som vidner om hans noget anstrengte forhold til O.N. Føltved og menigheden i Aalborg. Brevene findes i Baptistkirken i Danmarks arkiv i Tølløse og er transkriberede af Preben Mørch (kan også findes her).

koebner_tegning
Julius Købner 1840 Kultegning af G.W. Lehmann

Julius Købner (1806-1884) delte ikke den principielle modstand mod trosbekendelser, som kunne findes hos fx P.C. Mønster (1797-1870), stifteren af den første danske baptistmenighed. Således indførtes på forbundskonferencen i 1849 de hamborgske baptisters bekendelse fra 1847 i de danske baptistmenigheder og Købner gav sig efterfølgende til at oversætte bekendelsen til dansk. Menigheden i Aalborg var dog langtfra enig i trosbekendelsens indhold.

Continue reading Julius Købner: Fem breve til N.O. Føltved og menigheden i Aalborg om baptisternes trosbekendelse fra 1847 (1851-1852)

Julius Købner: Revival of Religion in Denmark; Including an Account of the Rise and Present State of the Baptist Churches in that Kingdom (1841)

revival
London: Houlston and Stoneman 1841

I 1841 aflagde Julius Købner rapport til de engelske og amerikanske baptister om de danske baptistmenigheders velbefinende. Der står godt nok på omslaget at bogen er af J.G. Oncken, og intet sted fremgår det eksplicit, at den er skrevet af Købner. Beskrivelsen i første kapitel kan dog kun passe på Købner: “In the summer of 1839, at the suggestion of brother Oncken, I undertook a journey into Denmark, in order to establish a connection with these awakened Danes”, etc.

Det er interessant at Købners primære kritik af dansk kristendom (ikke mindst grundtvigianismen) lader til at gå på lutherdommens manglende forståelse for prædestinationen/udvælgelseslæren – ikke mindst taget i betragtning, at det netop synes at have været Grundtvigs angivelige prædestinationslære, der fik P.C. Mønster til at skille sig fra grundtvigianismen (jf. brevveksling med Enoch Svee).

Continue reading Julius Købner: Revival of Religion in Denmark; Including an Account of the Rise and Present State of the Baptist Churches in that Kingdom (1841)