Baptisterne anerkendes af staten

Det Danske Baptistsamfund bliver anerkendt trossamfund. Privilegiet, som fulgte, var adgang til at forrette kir­kelige handlinger med borgerlig gyldighed. Pligten eller byrden, som fulgte med, var kirkebogsføringen.