Kategorier
baptisthistorie

Åge Valbak: Oprør mod statskirken – Danske baptisters opbrud i normer og social adfærd gennem 150 år

valbak
Åge Valbak: Oprør mod statskirken – Danske baptisters opbrud i normer og social adfærd gennem 150 år (Billesø & Baltzer 1984)

I 1984 udkom bogen Oprør mod statskirken af Åge Valbak, socialrådgiver og folketingsmedlem for Radikale Venstre. Åge Valbak forklarer at han er vokset op i en baptistsammenhæng, men ikke selv er baptist, hvilket dog ikke afholder ham fra at have interesse og sympatier for baptisterne.

Bogen anlægger i særlig grad et sociologisk og politisk-historisk blik på danske baptisters historie. Ud over de interessante, omend ikke altid lige neutrale eller historisk korrekte, gengivelser og beskrivelser af danske baptisters moralske normer og forholden sig til det øvrige samfund – især afsnittet om P. Olsen er interessant – giver Åge Valbak en rammende forudsigelse af baptisternes situation omkring 175-jubilæet i 2014.

”Baptisters adfærdsnormer har været i permanent opbrud. Vandringen fra Sinai lovtaler til bjergprædikenen i Galilæa er foretaget i nogenlunde jævn gangart det meste af vejen, skønt årsmødet kort før år 1900 opgav at udstede normfortolkninger til vejledning for menighederne, hvorved fodslag ændredes til forskellig kadence sine steder. Nogen satte i trav, andre dæmpede tempoet for en tid. Ind under 150-året tør man spå, at et fuldstændigt hamskifte vil være fuldbyrdet ved det kommende århundredeskifte. Kort udtrykt kan man sige, at baptisterne til den tid vil være forvandlet fra den puritanske og vadmelsklædte åndelige broder til samtidens Indre missions-mand over til den glade grundtvigianer, som ikke nægter sig ret meget, medmindre det påviseligt skader andre. Sociale og andre samfundsanliggender vender baptisten ikke længere ryggen.” (Valbak 1984, p. 144)

Valbak forudsiger, at der omkring år 2014 vil være mellem 4500-5000 baptister i Danmark, hvilket ikke er skudt helt ved siden af. På linje med Jacques Blum mener Valbak, at efterhånden som danske baptister mister deres særpræg, og går fra at være en ”sekt” til en ”denomination”, vil de også miste medlemmer og være ude af stand til at tiltrække nye. Hvad der mangler i Valbaks regnestykke er naturligvis indvandringen af baptister fra andre lande, som de senere år har ændret landskabet en del.

Valbak afslutter med et citat af baptistpræsten Martin Luther King: ”Jeg spekulerer ikke så meget på, hvor hedt der er i Helvede, eller hvor skønt der er i Himlen. For mig er det vigtigere, hvad mennesket foretager sig her på jorden.” ”Mon baptisterne kan bruge det udsagn til noget undervejs til det næste jubilæum?”, spørger Valbak.