Kategorier
Konferenceprotokoller

"Vi skulle gjøre, hvad vi kunne og saa rolig overlade Sagen til Gud.” De danske Baptistmenigheders forenings-Konferents, holdt i Vandløse Menigheds Kapel den 21de og 22de Juni 1872

De_danske_Baptistmenigheders_forenings_Konferents_holdt_i_Vandloese_Menigheds_Kapel_den_21de_og_22de_Juni_1872
De danske Baptistmenigheders forenings-Konferents, holdt i Vandløse Menigheds Kapel den 21de og 22de Juni 1872 (Nakskov 1872)

Den 21.-22. Juni 1872 mødtes danske baptister til den årlige konference, denne gang i Vandløse menigheds kapel. Blandt diskussionsemner var missionsionsskolen og spørgsmålet om hvorvidt kristne kan være medlemmer af “verdslige selskaber”, herunder forsikringsselskaber.

Købner, der igen blev valgt til mødets formand, indledte mødet med den bemærkning, at ”Hovedhensigten, hvorfor vi vare komne sammen, var ikke at drøfte Sager, ansætte Missionærer og opfordre til Gavmildhed for Missionen, men for ret at sammensmelte og forbindes med hverandre i Christo Jesu.” (p. 2)