Kategorier
Konferenceprotokoller

“man bør prædike Evangeliet og ikke Loven i dens Strenghed”: En Conferentse af danske Baptister, afholdt i Kapellet paa Vandløse Mark, den 26de September 1863

En Conferentse af danske Baptister, afholdt i Kapellet paa Vandløse Mark, den 26de September 1863
N. Larsen: En Conferentse af danske Baptister, afholdt i Kapellet paa Vandløse Mark, den 26de September 1863 (Nakskov: Reinhard Kjeldskov 1863)

I 1863 mødtes repræsentanter for danske baptister i kapellet på Vandløse Mark.

Her diskuteredes blandt andet muligheden af at etablere et fælles missionsarbejde på nationalt plan. Et andet diskussionsemne var i hvilken grad man burde opføre kapeller, hvis overhovedet (“der var dog ogsaa dem, som vare imod Opførelsen af Kapeller, da de mente, at vi kunne forsamles i Husene eller, som En udtalte sig, paa Marken, som Jesus og hans Apostle gjorde det”). Da det jo kan være koldt om vinteren var der enighed om, at det kan være udmærket med et sted at mødes med tag over hovedet. Det måtte dog ikke blive prangende.

Også forholdet mellem lov og evangelium i forkyndelsen, samt prædikanternes forberedelse, blev vendt.