Kategorier
breve

Julius Købner: Revival of Religion in Denmark; Including an Account of the Rise and Present State of the Baptist Churches in that Kingdom (1841)

revival
London: Houlston and Stoneman 1841

I 1841 aflagde Julius Købner rapport til de engelske og amerikanske baptister om de danske baptistmenigheders velbefinende. Der står godt nok på omslaget at bogen er af J.G. Oncken, og intet sted fremgår det eksplicit, at den er skrevet af Købner. Beskrivelsen i første kapitel kan dog kun passe på Købner: “In the summer of 1839, at the suggestion of brother Oncken, I undertook a journey into Denmark, in order to establish a connection with these awakened Danes”, etc.

Det er interessant at Købners primære kritik af dansk kristendom (ikke mindst grundtvigianismen) lader til at gå på lutherdommens manglende forståelse for prædestinationen/udvælgelseslæren – ikke mindst taget i betragtning, at det netop synes at have været Grundtvigs angivelige prædestinationslære, der fik P.C. Mønster til at skille sig fra grundtvigianismen (jf. brevveksling med Enoch Svee).