Kategorier
Aktuelt Teologi

Teologisk Forum: Om ledere og lederskab – en opmuntring til menighederne (2016)

Om ledere og lederskab TF april 2016Mange steder i samfundet diskuteres ledelse og lederskab: Hvad vil det sige at lede en organisation eller en virksomhed – og hvad vil det sige at lede en kirke?

Baptistkirken er ingen undtagelse. Teologisk Forum i Baptistkirken i Danmark har derfor udsendt nedenstående papir om hvad ledelse kan være ud fra grundlæggende nytestamentlige principper samt de idealer, der traditionelt har været bærende i baptistmenigheder.

“Ny Testamentes kirkesyn peger mere i retning af frihed og gensidig anerkendelse end af den gradvise institutionalisering, der blev dominerende op gennem kirkens historie. Spørgsmålet lyder derfor: Er det muligt at styrke en mere bibelsk forestilling herom?”

Blandt andet diskuteres Jesu ord til sine disciple i Matt 20 om ikke at herske og regere over hinanden, der af Julius Købner blev omtalt som “menighedens grundlov”. Men også en række andre overvejelser bringes i spil for at bidrage med konkrete svar på, hvordan vi i dag kan forstå ledelse i danske baptistmenigheder og beslægtede organisationer.

“Hvor nogle kirkesamfund og kirkeretninger gennem tiden har anset en hierarkisk og autoritær kirkestruktur for mere ’effektiv’, har baptister insisteret på, at dette ikke var grund nok til at forlade et nytestamentligt menighedsbegreb. Kirken behøver ikke at bekymre sig om effektive ledelsesstrukturer. Når Jesus stolede på, at afmagt og tjeneste i sidste ende er det rigtige – på trods af alle menneskelige erfaringer – så er vi også kaldet til at stole på, at bæredygtigheden i Guds rige ligger gemt netop her.”

Teologisk Forum består pt. af Bent Hylleberg (formand for Baptistkirken i Danmark), Jacob B. Møller (præst i Karmelkirkens Baptistmenighed), Torben Andersen (præst i Hjørring Baptistkirke) og Johannes Aakjær Steenbuch (ph.d.).

Download (pdf)