Lydklip med Marie Jørgensen (1886-1989) fra Bornholms Ø-arkiv

Lydklip med Marie Jørgensen (1886-1989) fra Bornholms Ø-arkiv

I Bornholms Ø-arkiv findes nedenstående klip fra Baptistmenighedens radio-program "Åbent vindue" fra 1988. I klippet interviewes den på det tidspunkt 101-årige Marie Jørgensen, som fortæller om sit liv. Tak til historiker Camilla Luise Dahl fra Bornholms Ø-arkiv for klip og foto. https://soundcloud.com/user-770725655/interview-med-marie-joergensen ...
M.Joergensen_Toldam_lav

M. Jørgensen Toldam fortæller om sit liv og nødvendigheden af Guds Ord på lakplade fra omkring 1935

Morten Jørgensen Toldam (1861-1936) var landbrugsmedhjælper og siden prædikant og menighedsforstander i en række baptistmenigheder samt årsmødeformand fra 1907-1910 og 1916-1923. Optagelsen nedenfor blev udgivet på lakplade, men bringes nu her digitalt. Lakpladen var en del af arkivet i Kristuskirken i København, hvor Toldam var menighedsforstander, da pladen blev optaget. I optagelsen bliver Toldam interviewet af den noget yngre Johannes Nørgaard. Det fremgår ikke af pladen, hvornår den er optaget, ...