Julius Købner: Stat og kirke - forbundet eller adskilt?

Julius Købner: Stat og kirke – forbundet eller adskilt?

/ Traktater
I nærværende tekst fra Julius Købners hånd, der først nu foreligger i en dansk oversættelse af Bjarne Willer, fortsætter Købner tankerækken fra det vigtige 1848-manifest om den frie urkristendom. Staten og kirken er ikke bare to forskellige dele af det menneskelige samfund eller Guds måde at regere verden på gennem to 'regimenter' , men principielt modsatte. Kirken må være fri af staten ...
/ Personer

N.P. Jensen

N.P. Jensen

N.P. Jensen (1854-1895), der er blevet kaldt ”ideologen efter Købner”, blev døbt i baptistmenigheden i Snevre i 1867, men udvandrede ...
/ Personer

Andreas Peter Førster (1819-1889)

Andreas Peter Førster (1819-1889)

Af Bent Hylleberg Førster, der blev født i København 1819, døde i Kansas, USA, i 1889, hvortil han emigrerede efter ...
/ Teologi, Traktater

P. Olsen: Militarisme og Kristentro

P. Olsen: Militarisme og Kristentro

I 1909 blev et lille skrift med titlen Militarisme og Kristentro udgivet i Aalborg. Forfatteren er ifølge titelbladet en ”kristen ...
/ baptisthistorie, Teologi

Julius Köbner: Wasser aus dem Heilsbrunnen (1906)

Julius Köbner: Wasser aus dem Heilsbrunnen (1906)

Nedenfor bringes 25 prædikerne og taler holdt af Julius Købner i perioden 1863-1867. Teksterne findes i antologien Wasser aus dem ...
Niels Larsen: Hvad er Daaben? eller en Prædiken om Daaben, holdt ved en Daabshandling den 25de Oktober 1863

Niels Larsen: Hvad er Daaben? eller en Prædiken om Daaben, holdt ved en Daabshandling den 25de Oktober 1863

I 1863 udkom på skrift en dåbstale af baptistmissionær Niels Larsen. I talen giver han en række begrundelser for ikke at acceptere det traditionelle lutherske dåbssyn, for derefter at give tre bud på, hvad dåben så er. Tanken om en forudgående åndelig genfødsel i kraft af ordet er bærende. Trods ...