Category Archives: Aktuelt

Er kirken en moralsk autoritet? Rapport fra nordisk Faith and Order-møde 2017

20170209_131531
Faith and Order (”Tro og Kirkeforfatning”) eller mere præcist Faith and Order Commission (“Kommissionen for tro og kirkeforfatning”), er en gren af Kirkernes Verdensråd. Kommissionen arbejder med både teoretiske og praktiske spørgsmål om kirkens indretning og dens rolle som profetisk vidne i verden.

Af Johannes Aakjær Steenbuch

Den 8.-9. februar 2017 afholdtes på Diakonissestiftelsen i København nordisk Faith and Order-møde med deltagelse af repræsentanter for nationale kirkeråd og kirkesamfund fra Danmark, Norge, Sverige og Finland samt Tyskland. Undertegnede var med som repræsentant for Teologisk Forum i Baptistkirken i Danmark.

Continue reading Er kirken en moralsk autoritet? Rapport fra nordisk Faith and Order-møde 2017

Hella Joofs katekismus: Er dåben et sakramente?

thedippersdiptc
Detalje fra forsiden til Featleys The Dippers Dipt, etc.

Kommentar bragt i Kristeligt Dagblad 25. oktober 2016 af Johannes Aakjær Steenbuch, Bent Hylleberg og Lone Møller-Hansen:

Hella Joofs katekismus har sat gang i dåbsdebatten. Det er slående, hvor hurtigt det er kommet til at handle om, hvad der er korrekt luthersk lære. Luther, der satte skriften læst i lyset af Kristus, foran alt andet, sættes nu, sammen med bekendelsesskrifterne, foran skriften. Dåben er i den lutherske bekendelse ”nødvendig til frelse”, hvorfor børn skal døbes for at blive taget til nåde af Gud (Confessio Augustana IX). Men det spørgsmål vi må stille er ikke ”er det luthersk?”, men ”er det sandt?”.

Continue reading Hella Joofs katekismus: Er dåben et sakramente?

I åndens kraft?

128018014-1024x882
Helligåndens nedstigen, Alessandro Filipepi Botticelli (ca. 1510).

I dag begynder Baptistkirken i Danmark og Det Danske Missionsforbunds fælles sommerstævne under titlen ”I åndens kraft”.

De fleste talere på sommerstævnet kommer fra pinsekirkelige eller beslægtede ”karismatiske” sammenhænge. Vi lever i økumeniske tider, hvor fordums kirkelige småligheder og fraktionsdannelser er erstattet af en mere åben tilgang i erkendelsen af, at vi dog er fælles om det væsentligste: Evangeliet om Guds nåde i Jesus Kristus.

Men hvad har baptister egentlig traditionelt ment om de ting, som baptistsamfundets formand Rasmus Madsen i 1928 omtalte som ”al den pinsesnak”, altså sådan noget som tungetale, helbredelse og profeti?

Continue reading I åndens kraft?

Embracing the extremes: [b]aptist takes on the Anabaptists and the magisterial reformation.

index

Paper præsenteret af undertegnede ved Consortium of European Baptist Theological Schools (CEBTS) i Elstal 29. juni-2. juli 2016.

Min pointe er kort sagt, at baptister i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017 skal passe på med at identificere sig alt for direkte med reformationstidens døbere, blandt andet fordi historisk baptistteologi på vigtige områder (ikke mindst synet på nåden og fri vilje) har ligget nærmere Luther end døberne. I stedet bør vi holde en “safe distance”, der muliggør, at vi kan værdsætte både den lutherske arv såvel som arven fra døberne.

Paperet skulle gerne komme som artikel i en længere udgave, men det kan indtil da hentes her:

Download (pdf)

Consortium of European Baptist Theological Schools (CEBTS) i Elstal 29. juni-2. juli 2016

DSC04938

Hvert andet år mødes undervisere, professorer og andre fra europæiske baptistseminarer for at diskutere spørgsmål af aktuel relevans for europæiske baptister. Undertegnede deltog med støtte fra Baptistkirken i Danmark.

I år foregik konferencen på de tyske baptisters teologiske fakultet i Berlin-forstaden Elstal. Temaet var ikke overraskende det kommende reformationsjubilæum i år 2017. Det grundlæggende spørgsmål var: “In which way is our Baptist Movement linked to or in tension with the Reformation in Europe in the 16 th century?”.

Continue reading Consortium of European Baptist Theological Schools (CEBTS) i Elstal 29. juni-2. juli 2016

Teologisk Forum: Om ledere og lederskab – en opmuntring til menighederne (2016)

Om ledere og lederskab TF april 2016Mange steder i samfundet diskuteres ledelse og lederskab: Hvad vil det sige at lede en organisation eller en virksomhed – og hvad vil det sige at lede en kirke?

Baptistkirken er ingen undtagelse. Teologisk Forum i Baptistkirken i Danmark har derfor udsendt nedenstående papir om hvad ledelse kan være ud fra grundlæggende nytestamentlige principper samt de idealer, der traditionelt har været bærende i baptistmenigheder.

“Ny Testamentes kirkesyn peger mere i retning af frihed og gensidig anerkendelse end af den gradvise institutionalisering, der blev dominerende op gennem kirkens historie. Spørgsmålet lyder derfor: Er det muligt at styrke en mere bibelsk forestilling herom?”

Blandt andet diskuteres Jesu ord til sine disciple i Matt 20 om ikke at herske og regere over hinanden, der af Julius Købner blev omtalt som “menighedens grundlov”. Men også en række andre overvejelser bringes i spil for at bidrage med konkrete svar på, hvordan vi i dag kan forstå ledelse i danske baptistmenigheder og beslægtede organisationer.

“Hvor nogle kirkesamfund og kirkeretninger gennem tiden har anset en hierarkisk og autoritær kirkestruktur for mere ’effektiv’, har baptister insisteret på, at dette ikke var grund nok til at forlade et nytestamentligt menighedsbegreb. Kirken behøver ikke at bekymre sig om effektive ledelsesstrukturer. Når Jesus stolede på, at afmagt og tjeneste i sidste ende er det rigtige – på trods af alle menneskelige erfaringer – så er vi også kaldet til at stole på, at bæredygtigheden i Guds rige ligger gemt netop her.”

Teologisk Forum består pt. af Bent Hylleberg (formand for Baptistkirken i Danmark), Jacob B. Møller (præst i Karmelkirkens Baptistmenighed), Torben Andersen (præst i Hjørring Baptistkirke) og Johannes Aakjær Steenbuch (ph.d.).

Download (pdf)