Bibliografi

Udarbejdes løbende. Tekster i public domain digitaliseres efterhånden. Klik på (pdf) for at downloade.


Hjemmesider og digitale publikationer

Anabaptist.dk (Teologisk Forum 2016-) (link)

Baptist.dk (BaptistKirken i Danmark 2016-) (link)

Baptistteologi.dk (2015-)

Etskridt.nu (Korskirken og Tølløse Baptistmenighed 2010-) (link)

Liturgi.dk (Grarup m.fl.) (link)

Bøger og traktater

L.C. Abildgaard: Baptistsamfundet – Strejflys over dets Historie, Tro og Lære (København: Dansk Baptist-Forlag 1944)

Niels Anhøj: Korset og det moderne menneske (København 1950)

Niels Anhøj: Himmelstormeren, Små ord om store ting (København 1953)

Niels Anhøj: – så længe der er dag, En bog om evangeliets forkyndelse for vor tids mennesker (København 1961)

Niels Anhøj: Bogen om P. Olsen (Baptisternes Forlag 1971)

Niels Anhøj: Er Spædbørnsdaaben bibelsk? (DBF 1945)

Niels Anhøj: Morten Jørgensen Toldam fortæller (Føltveds 1980)

Niels Anhøj: Kast dit brød på vandet – Danmarks Radios udsendelse: Ved dagens begyndelse 14.-18. juli 1986 (Føltveds 1986)

Niels Anhøj: Midt i mylderet (Føldtveds Forlag 1992)

C. Asschenfeld-Hansen: “Sektbevægelser” i Kirkehistoriske Smaaskrifter nr. 28 (København: 1985-1892)

Günter Balders: “Julius Köbner” i Evangelisches Gemeindelexikon (Wuppertal 1986)

Ruth Baresel: Julius Köbner – Sein Leben (Kassel 1930)

Vilhelm Birkedal: Stridsord imod Baptismen, talte i Stige, Lumby Sogn, den 24de juni 1851 (Odense: Miloske Boghandel 1851) (pdf)

J. Victor Bloch: Gjendøberkrigen i Kjerteminde den 1-3 Februar 1859 (Odense: Miloske Boghandel 1859) (pdf)

Jacques Blum: Frivillighed og hemmelighed, nogle nødtvungne og åbne betragtninger over baptistsamfundets situation i Danmark 1976 (Føltveds Forlag 1976)

Johannes Brixen, m.fl.: Baptister på Amager, Købnerkirkens Baptistmenighed 1891-1991 (Købnerkirkens Baptistmenighed 1991)

August Broholm: Kinjila og Kifwa eller Missionen i Inkissidalen (Missionshistoriske Smaaskrifter Nr. 6-7) (København: Dansk Baptist Forlag 1902)

August Broholm: “En banebryder for bibelsk sandhed. Julius Købners Liv og Gerning for Baptistmissionen i Danmark.” i Missionshistoriske Smaaskrifter Nr. 8 (København 1906)

August Broholm: De Kristnes Vækkelse – Prædiken ved Aarsmødet i Vaarst (Sæby: Dansk Baptist-Forlag 1919)

August Broholm: Guds Fodspor paa min Vej (Forlaget Fraternitas 1942)

Henry Cook (tr. L.C: Abildgaard): Hvorfor skal kun troende døbes? (Dansk Baptist Forlag ??)

Anders Damgaard: Historien om Julius Købner (artikler på http://server.ahsb.dk/gammel/koebner.php) (2006)

Peder A. Eidberg: Baptist developments in the Nordic Countries during the twentieth century: in the Nordic Countries, Baptists have had an uphill struggle against the dominant Lutheranism.(Baptist church in Scandinavia) in Baptist History and Heritage, Wntr-Spring (2001), p. 136

Magnús Eiríksson: Om Baptister og Barnedaab, samt flere Momenter af den kirkelige og speculative Christendom (Kjøbenhavn: udgivet og forlagt af Forfatteren 1844)

Dibre Emeth: “Julius Købner” i Ein Monatsblatt fur Isralitten und Freunde Israels 56, No. 6 (1900), pp. 41-48

A.P. Førster: Syndens Fremgang (København: Flyvepostens 1851) (pdf)

A.P. Førster (red. Bent Hylleberg): Førsters Breve (Føltveds Forlag, Brande 1984)

Hermann Heinrich Grafe: Brief an Julius Koebner wegen der Tauffrage (??) (link)

Erich Geldbach (Hrsg): Religions-Freiheit. Festschrift zum 200. Geburtstag von Julius Köbner (Berlin 2006)

N.C. Hansen: Daaben og Barnedaaben (København: O. Lohse 1920)

Søren Hansen: Om Udvælgelsen til Salighed (Aalborg 1869) (pdf)

Søren Hansen: En Lille imod en Stor (1867) (pdf)

Søren Hansen: Af mine Fataliteter: En Nylandsmissionærs Oplevelser for 100 Aar siden (Baptisternes Arkiv 1973)

Søren Hansen og P. Olsen: De danske baptisters historie (København 1896) (pdf)

Niels Hansen: Om Frafald fra Naaden (1867)

Chr. Møller (“Anti-Diabolos”): Er Daabspagten Veien til Himlen eller er Kristus Veien (1867) (pdf)

Niels Hansen: Hedelærken om Forudbestemmelsen eller Kalvinismens hemmelighed afsløret (1870) (pdf)

Wolfgang E. Heinrichs: Köbner, Julius Johannes Wilhelm. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 4, Bautz (Herzberg 1992), Sp. 233–236.

Wilhelm Hoffmann: Taufe und Wiedertaufe; Sechs Gespräche (1840) (pdf)

P.A. Holm: Daaben i Bibelens Lys (Holbæk: Dansk Baptist-Forlag 1916)

Bent Hylleberg: P. C. Mønster – “Gravør Peter Christian Mønsters udvikling med særligt henblik på hans forhold til den sjællandske og københavnske vækkelse i 1830rne og hans virksomhed indenfor den første danske baptisme til 1853″ : et studium i fædrenes tro (Føltveds Forlag 1978)

Bent Hylleberg: Førsters Breve (Føltveds Forlag, Brande 1984)

Bent Hylleberg og Bjarne Møller Jørgensen, m.fl.: Et kirkesamfund bliver til (Føltveds Forlag 1989) (pdf)

Bent Hylleberg: P. C. Mønsters ansøgning om religionsfrihed 1840 (Kirkehistoriske Samlinger 1999) (link)

Bent Hylleberg: Grundloven, baptisterne og religionsfriheden (Ælnoths Skriftserie, nr. 9, 1999)

Bent Hylleberg: ”Knud Wümpelmann” i Journal of European Baptist Studies, (Prag: IBTS 3/2002), 5-20

Arne Jensen: En Nybrudsmand: Kommandersergenten der blev Pioner for en ny Tid (Dansk Baptistforlag 1948)

Arne Jensen: Baptisterne og Ædruelighedsarbejdet (Dansk Baptist Forlag 1938)

Arne Jensen: Julius Købner (Dansk Baptistforlag 1947; 1962??)

Arne Jensen: Baptisterne og Religionsfriheden (Nordjyske Baptisters Ungdomsforbund 1941)

Arne Jensen: De Kristne og Ædruelighedsspørgsmaalet – en afholdsprædiken ifm. 15. Nordiske Afholdskongres (Holbæk: B.A.M. ??)

Arne Jensen, m.fl.: Kristuskirkens Baptistmenigheds Søndagsskole 1855-1955 (Kristuskirken 1955)

Søren Kierkegaard: Christentum und Kirche. “Die Gegenwart.” Ein ernstes Wort an unsere Zeit, insbesondere an die evangelische Geistlichkeit (tr. Julius Købner) (Hamburg: Köbner 1861, 1864)

Karl M. Koefoed: Bornholms kirkehistorie – med kulturskildring 1617-1933 (Rønne: Frits Sørensens Forlag 1933), p. 222ff (link)

O. Koenig: Julius Koebner – Ein pionier der Baptisten Deutschlands und Seine Literarischen Erzeugnisse (Rochester Theological Seminary 1927)

Henrik Kristiansen: Stop en halv (Kbh: Føltved 1999)

Kjell Kyrø-Rasmussen: Hvad skal vi med kirken? (Ålborg: Baptisternes Forlag 1967)

Kjell Kyrø-Rasmussen: Frihed, Broderskab og Efterfølgelse: Bibelstudier over Galaterbrevet, 1. Korinterbrev og Jakobs brev (København: Baptisternes forlag 1963)

Kjell Kyrø-Rasmussen: Gudstjenesten – dens hvorfor og hvorledes (Aalborg: Baptisternes Forlag 1965)

Julius Købner (Köbner): Dänemarks erster Souverain National-Schauspiel in 5 Aufzügen Mit einem Prolog zur Feier des Regierungs-Jubiläums König Friedrichs des Sechsten im März 1833. (Altona 1833)

Julius Købner & J.G. Oncken: Revival of Religion in Denmark; Including an Account of the Rise and Present State of the Baptist Churches in that Kingdom (London: Houlston and Stoneman 1841) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Manifest des freien Urchristenthums an das deutsche Volk (Hamburg 1848) (link)

Julius Købner (Köbner): Manifest til det tyske folk om den frie urkristendom (1848) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Eine Widerlegung der von Herrn Archidiaconus Lührs herausgegebenen Schrift »Die Wiedertäufer« (Hamburg (1850), 2. erw. Aufl. 1853 (bezogen auf Albert Lührs: »Die Wiedertäufer« (1848))

Julius Købner (Köbner): Glaubensstimme der Gemeine des Herrn. Liedersammlung (erstes baptistisches Gesangbuch) (Hamburg 1849; 1860)

Julius Købner (Köbner): Warum dürfen keine Apokryphen in der Bibel stehen? (Hamburg 1853) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Die Gemeine Christi und die Kirche (Hamburg 1853) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Kort Underretning om Baptisternes Tro med Hensyn til de destinguerende Punkter (Hamborg ??) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Worin besteht die Heiligung des Christen? Beantwortung nach der Heiligen Schrift (Hamburg 1855) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Leitfaden durch die Bibel für Kinder (Hamburg 1858)

Julius Købner (R. Pengilly?): Hvori bestaar Daaben? og hvem skal døbes? (2. oplag, Slagelse: N. Nielsen 1861) (pdf | pdf)

Julius Købner (Köbner): Die Waldenser. Ein dramatisches Gemälde mit lyrischen Randzeichnungen (Hamburg: J.G. Oncken 1861) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Die Waldlilien: [Eine Erz. f. d. liebe Jugend] / [Julius Johannes Wilhelm Koebner]. Mit [eingedr.] Ill. von Otto Speckter, 1862)

Julius Købner (Köbner): Troens Stemme. Psalmensammling (Kjobenhavn 1870) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Das Lied von Gott. Ein didaktisches Gedicht in 8 Theilen. Mit einer Einleitung und begründenden Anmerkungen (Hamburg 1872) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Liederstrauß für Christen (Hamburg 1877)

Julius Købner (Köbner) (tr.): Udvalgte amerikanske Negersange oversatte og arrangerede til Koncertbrug af Julius Købner (Ernst Lunds Bogtrykkeri 1877/78??) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Ist der Glaube an Wunder noch zeitgemäß? In Übereinstimmung mit ächter Realphilosophie beantwortet (Elberfeld 1878) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Rationalismus unter den Gläubigen (Elberfeld 1878) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Die eigenthümliche Herrlichkeit der neutestamentlichen Gemeinde der alttestamentlichen gegenüber. Nach der heil. Schrift (Elberfeld 1881) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Die Geigerin. Erzählung (Barmen 1881)

Julius Købner (Köbner): Die Sünde wider den heiligen Geist (Wiesbaden 1881) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Reform der Gemeindeversammlungen. Ein Referat, gelesen den 16. August 1882 in der Bundeskonferenz zu Altona (Elberfeld 1882)

Julius Købner (Köbner): Staat und Kirche, vereinigt oder getrennt (Elberfeld 1882) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Der Zustand nach dem Tode (Elberfeld 1882)

Julius Købner (Köbner): Die neue Erde. Eschatologische Studie (Elberfeld 1883) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Forbindelsen mellem Daab og Nadvere (København: Dansk Baptist-forlag 1900) (pdf)

Julius Købner (Köbner): Wasser aus dem Heilsbrunnen. Eine Sammlung von Predigten (hrsg. von Hermann Windolf, Berlin 1906)

Julius Købner (Köbner): Um die Gemeinde. Ausgewählte Schriften (hrsg. und kommentiert von Hermann Gieselbusch, Berlin 1927)

W. R. C. Købner: Er du en Christen?, et høist vigtigt Spørgsmaal til Alle, som kalde sig Christne – Hamborgske Traktater / 12 (den Hamborgske Traktat-Forening ??)

Niels Larsen: Hvad er Daaben? eller en Prædiken om Daaben, holdt ved en Daabshandling den 25de Oktober 1863 (Andet oplag, Nakskov 1885) (pdf)

N.S. Lawdahl: De Danske Baptisters Historie i Amerika (Morgan Park 1909)

H.L. Martensen: Den christelige Daab betragtet med Hensyn paa det baptistiske Spørgsmaal (København: C.A. Reitzel 1843) (pdf)

H.L. Martensen, E . B Kolthoff, G. Tryde, Spang, Grundtvig: Commiteebetænkning angaaende Tvangsdaab anvendt mod Børn af Baptistmenigheden her i Landet (København: Bianco Luno 1844) (pdf)

Andreas Mertin: 1848: Manifest des freien Urchristenthums. Eine Erinnerung, i Tà katoptrizómena 92(2014)) (link)

K.A. Moden: En baptismens banebrytare. Julius Købners Liv och Verksamhet (Stockhom 1946)

G.W. Moegreen: Bibelen og det religiøse Liv, et Foredrag (Holbæk 1906) (pdf)

G.W. Moegreen: Skygger og lys (Holbæk 1907)

G.W. Moegreen: De danske Baptister gennem 75 år (København 1914)

G.W. Moegreen: Aaandsdaaben og Aaandsgaverne (København 1920) (pdf)

G.W. Moegreen (George Jutlander): Pinsevækkelsen, dens Farer og Fortjenester, en Fremstilling og Vurdering af en af Nutidens store aandelige Bevægelser (København: O. Lohse 1926) (pdf)

P.C. Mønster: Andragende om fuld Religionsfrihed for Danmark (1840) (link)

Dietmar Naujoks: “Wer war Julius Købner?” i 125 Jahre Gemeinde Barmen, pp. 63-69

Chr. L. Nielsen: Baptisterne (Smaaskrifter til Oplysning for Kristne) (Kjøbenhavn: Karl Schønberg 1890)

Johannes Nørgaard: Helligaandens Komme og Kraft (Aalborg: Dansk Baptist-Forlag 1934)

Johannes Nørgaard: Baptisternes Teltmission (København: Eiler Eilertsens Bogtrykkeri ??)

Johannes Nørgaard: Den kristne Daab: Sakramentspørgsmaalet betragtet paany (Holbæk: Dansk Baptist-Forlag 1944)

Johannes Nørgaard, m.fl.: Guds ord i slægternes gang. Foredrag ved Baptistsamfundets årsmøde 1956 (Dansk Baptist-Forlag 1957)

Johannes Nørgaard: På Vej til en Livsopgave (Baptisternes forlag 1962)

Johannes Nørgaard: Pinseunderet (Fraternitas 1974)

P. Olsen: Jesu store Missionsbefaling. Hvorledes skal den oversættes? (København: Den danske Baptist-Litteraturkomite. Laur. Madsens Bogtrykkeri 1897) (pdf)

P. Olsen: Den kristne Daab (København: Dansk Baptist Forlag 1907) (pdf)

P. Olsen: Militarisme og Kristentro – af en kristen Fredsven (Aalborg 1909) (pdf)

P. Olsen: Menighedslivet efter Guds Ord – et Foredrag (Holbæk: Dansk Baptist-Forlag 1916) (pdf)

P. Olsen (Johannes Bakkeby): Gennem Tvivl – Breve til to unge tvivlere (København: Pios Forlag 1913) (pdf)

P. Olsen: Martin Luther og hans reformation: Et lejlighedsskrift (Dansk Baptist-Forlag 1917) (pdf)

P. Olsen: Hovedpunkter af den kristne Troslære (Holbæk: Dansk Baptist-Forlag 1925)

John Ongman: Kvindens Ret til at forkynde Evangelium (oversat fra svensk) (Rønne: Bornholms Tidendes Bogtrykkeri 1897) (pdf)

Helge Pedersen: Baptisme og baptister: En beretning om baptister og om baptismens historie – objektiv så langt som sympati for ens eget gør dette muligt (København: Menighedsforlaget Kristuskirken 1997)

Godtf. Pedersen: Hvorfor jeg er en Kristen og tilhører Baptistmenigheden, Et Vidnesbyrd (Baptistsamfundets Landskampagne) (Aalborg 1936)

Frederik Bredahl Petersen: Københavns 2. Baptistmenigheds Historie igennem 50 år (Købnerkirken 1941)

Frederik Bredahl Petersen: Døberne i Danmark paa Reformationstiden (København: Dansk Baptist-Forlag ??)

Henry Petersen: Baptistforstander O. N. Føltveds 1794-1856 1. og 2. Dagbog (i Kirkehistoriske samlinger, Akademisk forlag 1977)

Johan Jacob Rambach (tr. R.S. Deichmann): Barnedaabens gudommelige Gyldighed, beviist mod Gjendøberne, Udgivet med et Forord (Aalborg 1852)

Ian M. Randall: Communities of Conviction – Baptist Beginnings in Europe (Neufeld Verlag 2009)

Frederik L. Rymker: Bemærkninger over V. Birkedals Stridsord imod Baptismen, samt Mag. Viborgs Tale om Barnedaaben og Baptisternes Daab, sammenlignet med Christi Daab, hans Befaling til Apostlerne og Deres udførelse af Samme, talte i Stige den 29de Juni 1851 (Odense 1851) (pdf)

Johs. Rødvig: Den Helligaands Fylde og Den Helligaands Daab (Sæby: Dansk Baptist-Forlag 1926) (pdf)

Eduard Scheve: “Lebensbild von Julius Købner.” i Die Rheinische Traube (1891/92), 18ff

Erastus Snow: En Sandheds-Røst, til de oprigtige af Hjertet (1850)

Chr. Sommer: De Kristnes Offer (Sæby: Dansk Baptist Forlag ??)

N. J. Stigborg: Gendåb og gendøbere (København: Eget forlag/S.M. Olsens Bogrtrykkeri 1952)

C. Thorkilsen: Bibelens Lære om den christelige Daab, nærmest i Anledning af de baptistiske Bevægelser og Eirikssons ubeføiede Angreb (Kjøbenhavn: Bianco Luno 1845)

M. Jørgensen (Toldam): Kristenlivet og Daaben. Et Foredrag. (Holbæk: Dansk Baptist-Forlag 1916)

M. Jørgensen Toldam (I.M.): Den Helligaands Virksomhed og Virkninger (København: Kristeligt Literaturselskabs Forlag 1921) (pdf)

M. Jørgensen (Toldam): Daaben. Dens Plads i Guds Riges Husholdning. Efter et foredrag i Ringsted d. 6. Febr. 1923. Særtryk af “Baptisternes Ugeblad”. (Holbæk 1923)

M. Jørgensen (Toldam): Helligaandens Gerning – dens Omfang og Enhed (Sæby: Jacob Jørgensens Boghandel 1924) (pdf)

M. Jørgensen Toldam: Baptisterne (Sæby: Dansk Baptist-Forlag 1927) (pdf)

A.H. Waldemar: Folkekirken og Baptisterne (Rønne: C.E.B. Tryk 1955)

Markus Wehrstedt, Bernd Wittchow (Hrsg.): Julius Köbner. Manifest des freien Urchristenthums an das deutsche Volk (1848) (Berlin 2006) (link)

Christen Westerbye: Sjælens Lægedom (Horsnes 1847)

Christen Westerbye: Dommen over den store Skjøge (Odense 1855) (pdf)

Christen Westerbye: Guds Naade og Barmhjertighed imod C. Westerbye (Chicago ?)

Knud Wümpelmann: Vi tror – Kristendomskundkab for unge (Aalborg: Baptisternes Forlag 1966)

Aage Valbak: Oprør mod statskirken – danske baptisters opbrud i normer og social adfærd gennem 150 år (Billesø & Balzer 1984)

Jørgen Veed-Fald: Belysning af nogle af vore Dages uholdbare Troesbekjendelser, eller Undersøgelse af Mormonlæren, med Grunde, for dens Forkastelighed, etc. (Aalborg 1855)

Jørgen Veed-Fald: Religionens Hovedsum: Verdens Forsoning – Et Tillæg til 3die Hefte af min “Belysning” af nogle af vore Dages uholdbare Troesbekjendelser (Aalborg 1862) (pdf)

Ole Veed-Fald: En LommeKikkert til at betragte det Himmelske med, eller et lidet Indblik i Guds Regjering (Aalborg 1858) (pdf)

Ole Veed-Fald: Om daaben, eller, Hvem har ret i læren om samme, Lutheraner, Baptister eller Mormoner : eller, Er vor Børnelærdom os nu ikke nok? (Aalborg: Trykt for forfatteren 1856) (link)

K.F. Viborg: Barnedaabens Gyldighed, endnu et Stridsord imod Baptismen, talt i Stige den 24de Juni 1851 (Odense: Den Miloske Bog- og Papirhandel 1851) (pdf)

Ørebrokomissionen (arbejdsgruppe): Vandet, som skiller og forener, om dåbsforståelse og dåbspraksis i et økumenisk perspektiv, rapport (Føltved 1990)

Tidsskrifter

Missionsblad for døbte Christne Menigheder (udg. F.L. Rymker), 1854-1856)

Den danske Evangelist, 1.-29. Aargang (Odense/Nakskov: N. Larsen 1857-1885)

Hyrdens Røst (udg. Chr. Westerbye) (Aalborg 1861-1862)

Evangelisten, 30.-58. Aargang (Det Danske Baptistsamfund 1886-1914)

Baptisternes Ugeblad, 59.-66. Aargang (1915-1922)

Baptist (1969-2005)

baptist.dk (Baptistkirken i Danmark, Det Danske Missionsforbund 2005-)

Baptist Missionary Magazine (Board of Managers of the Baptist General Convention 1817-??)

Trosbekendelser

Troesbekjendelse og Forfatning af de til et Forbund forenede Menigheder af døbte Christne eller Baptister i Tydskland, Danmark og Sverrig. Med Beviser af den hellige Skrift. (Hamborg: Oncken 1852) (pdf)

Om Troeslærdomme i de døbte Christnes Menighed, sædvanlig kaldet Baptist-Menigheden (Aalborg 1852) (pdf)

Konferenceprotokoller og årbøger

En Conferentse af danske Baptister, afholdt i Kapellet paa Vandløse Mark, den 26de September 1863 (red. N. Larsen) (Nakskov: Reinhard Kjeldskov 1863) (pdf)

De danske Baptist-Menigheders forenings-Conferents, holdt i Kjøbenhavn den 1ste Juni 1866 (Nakskov 1866) (pdf)

De danske Baptist-Menigheders forenings-Conferents, holdt i Kjøbenhavn den 14de og 15de Oct. 1867, tilligemed den syvende Forbunds-Konferents af de forenede Menigheder af døbte Christne i Tydskland, Danmark, Sveits, Frankrig, Polen, Rusland og Tyrkiet, holdt i Hamborg fra den 12te til den 21de August 1867 (Nakskov 1868) (pdf)

De danske Baptist-Menigheders Forenings-Konferents, holdt i den aalborgske Menigheds nye Forsamlingshus den 2den, 3die og 4de Juli 1868 (Nakskov 1868) (pdf)

De danske Baptist-Menigheders Forenings-Konferents, holdt i Oure Menigheds kapel den 1ste, 2den og 3die Juli 1869 (Nakskov 1869) (pdf)

De danske Baptistmenigheders Forenings-Konferents, holdt i den jetsmarkske Menighed den 30te Juni og 1ste og 2den Juli 1870 (Nakskov 1870) (pdf)

De danske Baptistmenigheders forenings-Konferents, holdt i Veile Menighed den 30te Juni og 1ste Juli 1871 (Nakskov 1871) (pdf)

De danske Baptistmenigheders forenings-Konferents, holdt i Vandløse Menigheds Kapel den 21de og 22de Juni 1872 (Nakskov 1872) (pdf)

De danske Baptistmenigheders forenings-Konferents, holdt i Kjøbenhavn d. 27. og 28. Juni 1873, tilligmed den niende Forbunds-konferents af de forenede Menigheder af døbte Christne i Tydskland, Danmark, Sveits, Polen, Rusland og Tyrkiet, holdt i Hamborg fra d. 27. Marts til d. 3. April 1873 (Nakskov 1873) (pdf)

De danske Baptistmenigheders forenings-Konferents, holdt i den aalborgske Menigheds Forsamlingshus den 19. og 20. Juni 1874 (Nakskov 1874) (pdf)

De danske Baptistmenigheders forenings-Konferents, holdt i Oure Menigheds Kapel den 19. og 20. Juni 1875 (Nakskov 1875) (pdf)

De danske Baptistmenigheders forenings-Konferents, holdt i Veile Menigheds Kapel den 10. og 11. Sept. 1877 (Nakskov 1877) (pdf)

De danske Baptistmenigheders forenings-Konferents, holdt i Vandløse Menigheds Kapel den 31. Mai og 1. Juni 1878 (Nakskov 1878) (pdf)

De danske Baptistmenigheders forenings-Konferents og Søndagsskolelærermøde, holdt i den kjøbenhavnske Menigheds Kapel den 6te, 7de og 9de Juni 1879 (Kjøbenhavn 1879) (pdf)

De danske Baptistmenigheders forenings-Konferents, holdt i den jetsmarkske Menighed den 4de og 5te Juni 1880 (Nakskov 1880) (pdf)

De danske Baptistmenigheders forenings-Konferents, holdt i Oure Menigheds Kapel den 27de og 28de Maj 1881 (Nakskov 1881) (pdf)

De danske Baptistmenigheders forenings-Konferents, holdt i den sydaalborgske Menigheds Forsamlingshus i Nørre Kongerslev den 9de og 10de Juni 1882 (Nakskov 1882) (pdf)

De danske Baptistmenigheders forenings-Konferents, holdt i Vejle Menighed den 1ste og 2den Juni 1883 (Nakskov 1883) (pdf)

De danske Baptistmenigheders forenings-Konferents, holdt i Vandløse Menighed den 6te og 7de Juni 1884 (Nakskov 1884) (pdf)

De danske Baptistmenigheders forenings-Konferents, holdt i den frederikshavnske Menigheds Forsamlingshus i Glimsholt den 5. og 6. Juni 1885 (Nakskov 1885) (pdf)

N.B.: pdf’erne på siden er digitaliseret af undertegnede samt af Det Kongelige Bibliotek. Ophavsretten til de fleste værker er udløbet. Pdf’erne fra KB er lagt op på siden ud fra bestemmelsen “Fri benyttelse til ikke-kommercielle formål.” (jf. www.kb.dk 14/1-2016). Skriv en mail, hvis der alligevel skulle være knas med rettighederne. – Johannes Aakjær Steenbuch