Ny artikel om H.L. Martensens kritik af "baptismen"

Ny artikel om H.L. Martensens kritik af “baptismen”

Johannes Aakjær Steenbuch har skrevet om den københavnske biskop H.L. Martensens (1808-1884) kritik af baptisternes dåbsteologi. Artiklen, der er udkommet i Tidsskriftet Fønix, kan findes her: Til kamp mod subjektivismen: H.L. Martensens kritik af ”baptismen” i Den christelige Daab Artiklen kan også downloades som pdf. H.L. Martensen (1808-1884) ...
Danske baptister og deres forhold til jøderne 1849-1948

Danske baptister og deres forhold til jøderne 1849-1948

I denne artikel undersøger Bent Hylleberg de danske baptisters forhold til danske jøder gennem 100 år. Første del handler om pionéren Julius Købners syn på jøderne indtil 1884. Han var selv søn af en rabbiner i Odense. Anden del skildrer årtierne efter zionismens fremkomst i 1897 – i en periode, hvor danske baptister begyndte jødemission – samt deres syn på oprettelsen af staten Israel efter 2. verdenskrig i landet, hvor ...
Dansk baptisme og tysk nazisme - opdatering med tilføjelser og rettelser den 5. maj 2023

Dansk baptisme og tysk nazisme – opdatering med tilføjelser og rettelser den 5. maj 2023

Af Bent Hylleberg Nedenfor bringes tilføjelser og rettelser til bogens tekst – to år efter den udkom. Først kommer der et tillæg til afsnittet om dødsstraf. Da det handler om Alf Engebretsens rolle ved henrettelserne udenfor Viborg i 1947, supplerer det også afsnittet om Aalborg-baptismen. Derpå følger der en væsentlig rettelse til afsnittet om Aalborg-baptismens spejderkreds, der var aktiv i modstandsbevægelsen i foråret 1945. Forud for hvert af de to ...
Verdensborgeren fra Thorup

Verdensborgeren fra Thorup

Selvbiografisk skildring af F. Bredahl Petersens opvækst i Thorup og Hellum for 100 år siden ...
Fra Salemskapellet til Købnerkirken på Amager

Fra Salemskapellet til Købnerkirken på Amager

Disse erindringer bygger på F. Bredahl Petersens fortælling, som han indtalte på kassettebånd i 1982. Kassettebåndet er afskrevet af Bent Hylleberg, der supplerer F. Bredahls Petersens erindringer med billeder og noter ...
Danske baptisters hjælpearbejde i Polen 1946-49

Danske baptisters hjælpearbejde i Polen 1946-49

Et længere afsnit i Bent Hyllebergs bog Dansk baptisme og tysk nazisme, der udkom i maj 2021, handler om baptisternes indsats i Polen. Afsnittet kan læses på siderne 169-183. Nu kan vi også vise, hvor ødelagt Polen var, da hjælpearbejderne ankom. Billederne stammer fra Sven Toldams arkiv og er stillet til rådighed af hans søn, Peter Toldam. På billede nr. 28 ses Harry Dannemann Sørensen længst til venstre i billedkanten ...
Julius Købner - Onckens superintendent i Danmark

Julius Købner – Onckens superintendent i Danmark

Købner-perioden (1865-1879) og de følgende ti år (1879-89) indtil danske baptisters 50-års jubilæum bragte kun beskeden fremgang. Men fornyelsen var på vej, hvilket ville glæde både Oncken og Købner ...
Billede af én af pionererne er dukket op

Billede af én af pionererne er dukket op

Gennem mange år har vi forsøgt at finde billeder af nogle af de ældste danske baptister. Nu er det lykkedes at finde A. F. Mønster. Han var bror til P. C. Mønster, der stiftede menigheden i København i 1839 ...
Missionæren, der satte sindene i kog: Morris Johnson (1890-1947) og hans virke i 1900-tallets begyndelse i Vendsyssel.

Missionæren, der satte sindene i kog: Morris Johnson (1890-1947) og hans virke i 1900-tallets begyndelse i Vendsyssel.

Morris Johnson var en usædvanlig 21-årig evangelist set med befolkningens briller på Løkken-egnen. Han kom som et friskt pust som en ung, smuk og ugift prædikant og sang-evangelist med nådegaver til at virke som helbreder – altså en såkaldt karismatisk prædikant. Et enkelt sogn var ikke nok for ham. Under sine tre ophold her i landet virkede han både i Norge og Sverige ...
Lydklip med Marie Jørgensen (1886-1989) fra Bornholms Ø-arkiv

Lydklip med Marie Jørgensen (1886-1989) fra Bornholms Ø-arkiv

I Bornholms Ø-arkiv findes nedenstående klip fra Baptistmenighedens radio-program "Åbent vindue" fra 1988. I klippet interviewes den på det tidspunkt 101-årige Marie Jørgensen, som fortæller om sit liv. Tak til historiker Camilla Luise Dahl fra Bornholms Ø-arkiv for klip og foto. https://soundcloud.com/user-770725655/interview-med-marie-joergensen ...
Julius Købner: Manifest til det tyske folk om den frie urkristendom (1848)

Julius Købner: Manifest til det tyske folk om den frie urkristendom (1848)

Forord og oversættelse fra tysk af Johannes Aakjær Steenbuch. Tak til Rasmus Vangshardt og Lena Mühlig for kommentarer. Forord Trosfrihed – retten til at danne frie menigheder og til at kæmpe med åndens våben – var et hovedanliggende for den dansk-tyske baptistpioner Julius Købner. Købner havde længe kæmpet baptisternes sag imod statskirkernes tvangsreligion, men efter en række omvæltninger i flere europæiske lande var tiden i 1848 også politisk moden til ...
Julius Köbner: Wasser aus dem Heilsbrunnen (1906)

Julius Köbner: Wasser aus dem Heilsbrunnen (1906)

Nedenfor bringes 25 prædikerne og taler holdt af Julius Købner i perioden 1863-1867. Teksterne findes i antologien Wasser aus dem Heilsbrunnen fra 1906. De kan hentes her enkeltvis som pdf ...
Bent Hylleberg: P.C. Mønsters ansøgning om religionsfrihed 1840

Bent Hylleberg: P.C. Mønsters ansøgning om religionsfrihed 1840

Mønsters ansøgning sigter på religionsfrihed efter 'den engelske og amerikanske model'. Han beder derfor i indledningen 'om Religionsfrihed for Danmark, som den haves i England', hvor den har skabt lykke og udbredt velsignelse. Ja, 'hartad hele Nordamerikas Bebyggelse, dets Kultur og Udvikling' skyldes de muligheder, som religionsfriheden dér har skabt. At der intet er af ’den franske frihed’ i Mønsters tanke, ses af, at han fremfører sin ansøgning alene af ...
P.C. Mønster: Andragende om fuld Religionsfrihed for Danmark (1840)

P.C. Mønster: Andragende om fuld Religionsfrihed for Danmark (1840)

"Naar jeg vover, at gjøre det danske Folks Repræsentanter, den høie Stænderforsamling, nærværende Forslag, og beder om Religionsfrihed for Danmark, som den haves i England, da tør jeg haabe, at Stænderne ikke vil see anden Grund fra min Side til dette Forslag, end denne: Kjærlighed til mit Fædreneland, idet jeg ønsker al den Lykke og Velsignelse, timelig og aandelig, som ægte Frihed kan skjænke, udvikle og grundfæste." ...
Et kirkesamfund bliver til: Danske baptisters historie gennem 150 år

Et kirkesamfund bliver til: Danske baptisters historie gennem 150 år

Den hidtil grundigste redegørelse for danske baptisters historie findes i bogen Et kirkesamfund bliver til, også kendt som 'den blå', fra 1989. Der er tale om en velskrevet og engagerende fortælling med vide perspektiver, om danske baptisters udviklingshistorie fra de første år frem til anden halvdel af det tyvende århundrede. Bogen berører både teologiske spørgsmål, institutionshistorie, og biografiske detaljer samt baptisters relationer til det omgivende samfund og stillingtagen til de ...
valbak

Åge Valbak: Oprør mod statskirken – Danske baptisters opbrud i normer og social adfærd gennem 150 år

I 1984 udkom bogen Oprør mod statskirken af Åge Valbak, socialrådgiver og folketingsmedlem for Radikale Venstre. Åge Valbak forklarer at han er vokset op i en baptistsammenhæng, men ikke selv er baptist, hvilket dog ikke afholder ham fra at have interesse og sympatier for baptisterne. Bogen anlægger i særlig grad et sociologisk og politisk-historisk blik på danske baptisters historie. Ud over de interessante, omend ikke altid lige neutrale eller historisk ...