Købner udgiver sit ‘Manifest til det tyske folk om den frie urkristendom’

Inspireret af samtidens politiske begivenheder udgiver Julius Købner Manifest des freien Urchristenthums an das deutsche Volk med krav om fuld trosfrihed.